Eb- en vloedbodem

HVL Rijbodems is gespecialiseerd in de aanleg van eb- vloedbodems.

De eb-en vloedbodem is een paardensportbodem met een geïntegreerd be- en ontwaterings-systeem bestaande uit folie ( zie 4.), drainageleidingen ( zie 3.) en aan- en afvoerleidingen.

Bij droogte wordt automatisch, d.m.v. sensoren, water toegevoerd en bij regen wordt overtollig water afgevoerd. ( zie 6.)
Door de instelling van het waterniveau, hoog/laag, verandert de hardheid van de bodem, vast/los.
Net als aan het strand, dichtbij de waterlijn (vast) of meer richting duin (los),vandaar de benaming eb- en vloedbodem.

eb-en-vloed-bodem

1. Toplaag
2. Quartz-zand
3. Drainage
4. Folie
5. Betonnen of houten omranding
6. Niveauregelput
7. Onderlaag

home-eb-en-vloedbodem